contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Gezamenlijk op Pad

Gezamenlijk op Pad

In het project Gezamenlijk op Pad maken betrokken organisaties afspraken over welke zorg zij bieden. Het concrete doel voor 2024 is dat Hoeksche Waarders zelfstandig oogdruppelen, tenzij er sprake is van een cognitieve of lichamelijke beperking.   Van...
Campagne bewustwording

Campagne bewustwording

Om de doelen van de uitvoeringsagenda te realiseren, is het cruciaal dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg, en daar ook naar handelt. Met de bewustwordingscampagne “De Goede Nieuwe Tijd”...
Flirten met de Toekomst

Flirten met de Toekomst

Flirten met de Toekomst is een project waarmee we inwoners informeren en inspireren over een gezonde leefstijl, langer zelfstandig wonen en zingeving, met als doel hen aan te zetten tot actie. Hierbij kijken we naar het moment van pensionering, waar we inwoners...
Hoeksche Gezondheid

Hoeksche Gezondheid

Binnen het project Hoeksche Gezondheid ondersteunen wij professionals om op basis van de principes van positieve gezondheid inwoners te benaderen. Hierbij richten we gesprekken tussen inwoners en professionals op gezondheid in plaats van ziekte. In het kader van...
Campagne bewustwording

Community aan Zet

Met dit project willen we inwoners en buurten ondersteunen om sterke sociale verbindingen te realiseren. We leren welke elementen werken in dorpen en wijken en delen deze ervaring met andere partners in het netwerk. Zo brengen we samen met inwoners  de...