contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Gezamenlijk op Pad

In het project Gezamenlijk op Pad maken betrokken organisaties afspraken over welke zorg zij bieden. Het concrete doel voor 2024 is dat Hoeksche Waarders zelfstandig oogdruppelen, tenzij er sprake is van een cognitieve of lichamelijke beperking.

 

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Gezamenlijke afspraken over het zorgaanbod zijn nodig, omdat dat aanbod verandert. We bewegen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Zo  kunnen cliënten langer zelfstandig blijven en verlagen we de druk op zorgprofessionals.

 

In 2024 willen we ervoor zorgen dat Hoeksche Waarders zelfstandig kunnen oogdruppelen.

Zorgorganisaties werken digitaal tenzij. Maar wat houdt dat tenzij dan in? Daar worden gezamenlijk afspraken over gemaakt. In de communicatie met zorgprofessionals, cliënten en hun naasten trekken we samen op. Zo weten zij waar zij ondersteuning in ontvangen en waar we ondersteuning van het netwerk verwachten.

 

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met de projectleider: 

Mariëlle Hornstra

Programmamanager
06 – 81 50 35 65
mariellehornstra@samenmeervoorelkaar.nl

Deelnemende partijen

Heemzicht
Careyn
Zorgwaard
Gemeente Hoeksche Waard
Cavent
Alerimus
Pameijer
Innovatiefabriek Drechtenzorg
Buurtzorg