contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Campagne bewustwording

Om de doelen van de uitvoeringsagenda te realiseren, is het cruciaal dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg, en daar ook naar handelt. Met de bewustwordingscampagne “De Goede Nieuwe Tijd” willen we daaraan bijdragen. Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met Archipel Zuid-Hollandse Eilanden

 

De campagne De Goede Nieuwe Tijd richt zich in de Hoeksche Waard op inwoners van 35 jaar en ouder, op mantelzorgers en vrijwilligers en op professionals in wonen, welzijn en zorg. Inwoners van 35 to 65 jaar worden aangesproken in hun rol als kinderen, potentiële vrijwilliger en mantelzorger. Inwoners van 65 jaar en ouder worden uitgenodigd om alvast na te denken over de toekomst, en inwoners van 75 jaar en ouder worden aangesproken als (potentiële) gebruikers van zorg en worden voorbereid op de veranderingen die daarin plaatsvinden.

 

Verder worden mantelzorgers aangesproken op de veranderende rolverdeling tussen professionele en informele zorg. Vrijwilligers worden opgeroepen om zich in te zetten voor de gemeenschap. En professionals worden geïnspireerd om zorg en ondersteuning anders vorm te geven en meer samen te werken met mantelzorgers.

 

Het is cruciaal dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het beoogde resultaat van de bewustwordingscampagne is inwoners, mantelzorgers & vrijwilligers en professionals uit te dagen om na te denken over de toekomst, de veranderingen in wonen, welzijn en zorg die nodig zijn, en met elkaar het gesprek daarover aan te gaan. Ook krijgen zij concrete tips aangereikt om zelf actie te ondernemen.

 

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met de projectleider: 

Meeuwes de Ruiter

Deelnemende partijen

HWwonen
Zorgwaard
Gemeente Hoeksche Waard
Cavent
Alerimus
Zorggroep Hoekse Waard
CZ Zorgkantoor