contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Samen krijgen we meer voor elkaar

In de Hoeksche Waard geloven we dat samenwerking de sleutel is tot succes. De vraagstukken op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn zodanig met elkaar verweven dat geen van de betrokken partijen alleen de oplossing in handen heeft. We kunnen ze alleen oplossen als we samenwerken. Die samenwerking geven we vorm met de Uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg 2030.

Uitdagingen voor de komende jaren

De komende jaren worden vraagstukken als vergrijzing, meer alleenstaande ouderen, een toenemende zorgvraag, een tekort aan zorgpersoneel en een tekort aan geschikte woningen steeds relevanter in de Hoeksche Waard. Alleen door het samen anders te doen, blijft de Hoeksche Waard een fijne plek om te wonen, voor jong en oud.

Vergrijzing

In de Hoeksche Waard is het aandeel inwoners 
van 65 jaar en ouder hoger dan het landelijk gemiddelde, met 21,3% tegenover 18,3% in Nederland. Dit aantal blijft stijgen, met name onder de groep ouder dan 75.

Alleenstaande Ouderen

Het aantal alleenwonende ouderen, vooral die ouder zijn dan 75 jaar, neemt toe. Dit maakt hen extra kwetsbaar. Het is belangrijk dat we zorgen voor passende woningen en goed toegankelijke ondersteuning voor deze groep.

Zorgvraag & zorgpersoneel

We kampen met een tekort aan personeel bij zorg- en welzijnsorganisaties. Voornamelijk doordat we een kleiner aandeel jongeren tussen de 25 en 55 jaar hebben. Gezien de vergrijzing betekent dit dat we meer zorg moeten leveren met minder mensen.

Tekort aan woningen

Met de vergrijzing en de trend dat ouderen langer thuis blijven wonen, is er een toenemende behoefte aan geschikte woningen. Momenteel bestaat zo’n 30% van de huishoudens uit iemand van 65 jaar of ouder, een percentage dat naar verwachting zal oplopen tot meer dan 40% in 2040.

“Met twaalf projecten en een goedgekeurde begroting kunnen we echt meters maken.”

Robin Heij

Robin Heij

Voorzitter WWZ-alliantie

Samen meer voor elkaar

Hoe we met deze uitdagingen omgaan, hebben we als WWZ-alliantie verwoord in de WWZ-visie die in 2021 is vastgesteld. Op basis van die visie hebben we in 2023 een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin 12 concrete projecten waarmee we werken aan de benodigde transformatie. Op die manier werken we aan de drie gezamenlijke ambities: stimuleren van zelfstandigheid, bevorderen van participatie en inwoners die langer veilig zelfstandig kunnen leven.

Stimuleren van zelfstandigheid

We stimuleren onze inwoners om zoveel mogelijk zelf te doen, vanuit het vertrouwen dat zij zelf met de juiste middelen en informatie, het best zelfstandige keuzes kunnen maken over hun gezondheid, huisvesting en welzijn. Deze aanpak versterkt niet alleen het individu maar ook onze gemeenschap als geheel. Door vroegtijdig na te denken over een prettige oude dag, thuis of elders, en door bewustwording over verantwoordelijkheid in het zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, ondersteunen we onze inwoners optimaal. Maatschappelijke organisaties en gemeente Hoeksche Waard bieden de nodige informatie en keuzehulp, waarbij we alleen inspringen wanneer dat echt nodig is​​.

Bevorderen van participatie

Actieve inzet van elke inwoner is fundamenteel. Door het faciliteren en opzetten van projecten die ons samenbrengen – van buurtinitiatieven en vrijwilligerswerk tot ontmoetingsplaatsen – smeden we een hechte gemeenschap. Deze projecten zijn niet alleen gericht op het versterken van sociale banden, maar ook op het stimuleren van zelfredzaamheid, participatie en ontmoeting, zoals beschreven in onze visie. Hiermee leggen we de basis voor een Hoeksche Waard waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Innovatieve woon- en zorgoplossingen

We zijn voortdurend op zoek naar innovatieve methoden om de integratie van wonen en zorg te verbeteren. Door sociale en technologische innovaties helpen we inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te wonen. Ons streven naar innovatie helpt ons niet alleen om de kwaliteit van zorg te behouden, maar ook om een omgeving te creëren die zelfredzaamheid en participatie stimuleert, in lijn met onze ambitie om een toekomstbestendige gemeenschap te bouwen.

Betrokken partijen

Ook samenwerken?

Samen werken we aan een vitale, zorgzame Hoeksche Waard waar ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar is voor wie het nodig heeft. Wil je als inwoner, vereniging of organisatie hierbij helpen en/of meer informatie ontvangen over de mogelijkheden neem dan contact op met:

Margriet de Lange

Programmamanager van programmalijn
Infrastructuur
06 81 01 36 94‬
margrietdelange@samenmeervoorelkaar.nl

 

Mariëlle Hornstra

Porogrammamanager van programmalijn Bewustwording & Gedrag
06 – 81 50 35 65
mariellehornstra@samenmeervoorelkaar.nl

 

Programmalijnen

Onze ambities – zo lang mogelijk gezond blijven, inwoners die voor zichzelf en elkaar zorgen en de leiding nemen over hun eigen leven – realiseren we langs twee lijnen: Bewustwording & gedrag en Infrastructuur.

Bewustwording en gedrag

Deze programmalijn richt zich op het vergroten van bewustzijn en het aanmoedigen van een actieve levenshouding bij onze inwoners. We bieden de nodige informatie en middelen om hen in staat te stellen weloverwogen keuzes te maken voor hun gezondheid, huisvesting en welzijn.

Infrastructuur

De focus ligt hierbij op het creëren van een stevige sociale basis en een gezonde en sociale leefomgeving. We streven naar laagdrempelige voorzieningen en activiteiten die mensen activeren en betrokken houden.

Partner worden?

Werk je in een organisatie die kan helpen om bewustwording en gedrag te bevorderen? Of heb je de kennis en middelen om mensen te verbinden op het gebied van infrastructuur? Dan komen we graag in contact.

 

Stuur een bericht naar info@samenmeervoorelkaar.nl of

neem contact op met een van de programmamanagers.

Downloads

WWZ uitvoeringsagenda

Visie WWZ 2030

Op de hoogte blijven?

Met onze nieuwsbrief ontvang je altijd als eerste de berichten over de laatste ontwikkelingen.