contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Community aan Zet

Met dit project willen we inwoners en buurten ondersteunen om sterke sociale verbindingen te realiseren. We leren welke elementen werken in dorpen en wijken en delen deze ervaring met andere partners in het netwerk. Zo brengen we samen met inwoners  de gemeenschapskracht op gang.

We leren samen met inwoners welke elementen bevorderend of belemmerend werken in wijken en dorpen.

Het beoogde resultaat voor eind 2024 is om de samenwerking tussen professionals en inwoners in Strijen te versterken. Daarnaast willen we dat het zelfbewustzijn van professionals, en de kennis over samenwerken met inwoners is toegenomen.

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met de projectleider:

Bianca den Ouden

Deelnemende partijen