contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Innovatieve Woonvormen

Innovatieve Woonvormen

Het doel van dit project is om mensen te helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Dat doen we door nieuwe vormen van wonen te ontwikkelen, waarbij de sociale omgeving van bewoners wordt ingeschakeld als er hulp of ondersteuning nodig is. Tot 2030 streven we ernaar...
Huisvesting rondom intramurale voorzieningen

Huisvesting rondom intramurale voorzieningen

Doel van dit project is om inwoners die veel zorg nodig hebben te helpen toch zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat doen we door woonruimte te realiseren rondom intramurale zorglocaties. Samen met zorgorganisaties voor senioren en de gehandicaptenzorg...
Uitnodigende Buitenruimte

Uitnodigende Buitenruimte

De omgeving rondom basisvoorzieningen moet uitnodigend en toegankelijk zijn ingericht om de leefbaarheid in dorpen te bevorderen. Om dit te realiseren, kijken we in dit project samen met inwoners, ondernemers en zorgorganisaties in de dorpen hoe uitnodigend de...
Basisvoorzieningen op Orde

Basisvoorzieningen op Orde

Binnen dit project streven we ernaar dat vanaf 2028 elke inwoner van de 14 dorpen gemakkelijk toegang heeft tot basisvoorzieningen als eerstelijnszorg en een ontmoetingsplek.   In 2024 willen we de volgende resultaten behalen: de ontwikkeling van een integrale...
Zorg- en Welzijns technologie

Zorg- en Welzijns technologie

Om de professionele zorg beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, maken we gebruik van zorg- en welzijnstechnologie. Denk bijvoorbeeld aan een medicijndispenser of een druppelbril in plaats van dat een verzorgende langs komt. Daarbij is het van belang dat...