contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Huisvesting rondom intramurale voorzieningen

Doel van dit project is om inwoners die veel zorg nodig hebben te helpen toch zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat doen we door woonruimte te realiseren rondom intramurale zorglocaties. Samen met zorgorganisaties voor senioren en de gehandicaptenzorg realiseren we woningen die geschikt zijn voor nieuwe zorgarrangementen, waar mensen naar elkaar omkijken.

Ook onderzoeken we de mogelijkheden om pre-mantelzorgwoningen te realiseren in de Hoeksche Waard. We starten met het inventariseren van het bestaande vastgoed rondom zorglocaties en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Belangrijk hierbij is dat inwoners naar elkaar omzien en elkaar ondersteunen. Hierdoor ontstaan vitale leefomgevingen in de dorpen, met diverse woningtypes voor mensen met verschillende zorgbehoeften. In 2024 worden er drie projecten of concepten ontwikkeld voor Cavent, Alerimus en Zorgwaard.

In 2024 werken

we samen met verschillende zorgorganisaties om

de woningvoorraad toekomstbestendiger

te maken.

Het beoogde resultaat tegen het einde van 2024 is:

  • een kansenkaart .
  • de ruimtelijke, sociale en financiële kaders voor woonprojecten rondom intramurale voorzieningen.
  • een programma van eisen voor zorggeschikte woningplattegronden.
  • meerdere woningtypes.

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met de projectleider: 

Guido Greijdanus

Deelnemende partijen

Cavent
Zorgwaard
HWwonen
Gemeente Hoeksche Waard
Alerimus
Pameijer
CZ Zorgkantoor