contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Zorg- en Welzijns technologie

Om de professionele zorg beschikbaar te houden voor wie dat echt nodig heeft, maken we gebruik van zorg- en welzijnstechnologie. Denk bijvoorbeeld aan een medicijndispenser of een druppelbril in plaats van dat een verzorgende langs komt. Daarbij is het van belang dat verschillende zorgaanbieders deze hulpmiddelen ook gezamenlijk implementeren.

In dit project focussen we op twee hoofdonderdelen.
Ten eerste willen we professionals, zorgvragers en mantelzorgers informeren over de hulpmiddelen die er zijn om zelfstandigheid te bevorderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ten tweede zullen we bij nieuwe zorgvragen steeds deze vijf vragen stellen: wat kan iemand zelf, wat kan iemand met hulp van een mantelzorger, wat met hulp van de omgeving, wat kan iemand met hulpmiddelen en – pas als laatste – welke professionele ondersteuning is nodig?

Het hulpmiddel waar we ons specifiek op richten is beeldzorg. In 2024 gaan we dan ervaring opdoen om beeldzorg in te zetten voordat er fysieke zorg geleverd wordt, bij cliënten bij wie dat mogelijk is.

Om de zorg beschikbaar te houden, gaan we vaker digitale zorg leveren.

In 2024 willen we de volgende resultaten behalen:

  • technologische hulpmiddelen zijn beschikbaar via een Slimotheek
  • professionals en zorgorganisaties in Puttershoek werken aan een implementatieplan gericht op de vijf vragen en het gebruik van hulpmiddelen, met specifieke aandacht voor beeldzorg.
  • inzicht in factoren die de implementatie kunnen beïnvloeden, evenals de mogelijkheid om fysieke zorg om te zetten naar beeldzorg. Dit met als doel tijdsbesparing en verbeterde zorgverlening.

Meer informatie

Heb je een vraag over dit project? Neem contact op met de projectleider:

Marjan Boonzaaijer

Deelnemende partijen

Bibliotheek Hoeksche Waard
Cavent
Careyn
Zorgwaard
Alerimus