contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Gezamenlijk op Pad

Gezamenlijk op Pad

In het project Gezamenlijk op Pad maken betrokken organisaties afspraken over welke zorg zij bieden. Het concrete doel voor 2024 is dat Hoeksche Waarders zelfstandig oogdruppelen, tenzij er sprake is van een cognitieve of lichamelijke beperking.   Van...
Innovatieve Woonvormen

Innovatieve Woonvormen

Het doel van dit project is om mensen te helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Dat doen we door nieuwe vormen van wonen te ontwikkelen, waarbij de sociale omgeving van bewoners wordt ingeschakeld als er hulp of ondersteuning nodig is. Tot 2030 streven we ernaar...
Huisvesting rondom intramurale voorzieningen

Huisvesting rondom intramurale voorzieningen

Doel van dit project is om inwoners die veel zorg nodig hebben te helpen toch zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dat doen we door woonruimte te realiseren rondom intramurale zorglocaties. Samen met zorgorganisaties voor senioren en de gehandicaptenzorg...
Campagne bewustwording

Campagne bewustwording

Om de doelen van de uitvoeringsagenda te realiseren, is het cruciaal dat iedereen zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van wonen, welzijn en zorg, en daar ook naar handelt. Met de bewustwordingscampagne “De Goede Nieuwe Tijd”...
Flirten met de Toekomst

Flirten met de Toekomst

Flirten met de Toekomst is een project waarmee we inwoners informeren en inspireren over een gezonde leefstijl, langer zelfstandig wonen en zingeving, met als doel hen aan te zetten tot actie. Hierbij kijken we naar het moment van pensionering, waar we inwoners...