contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Bewustwording en gedrag

In de Hoeksche Waard zetten we vol in op de programmalijn ‘Bewustwording & Gedrag’, een cruciaal onderdeel van onze strategie om een gezonde, zelfredzame en betrokken gemeenschap te creëren. Deze aanpak richt zich op het versterken van het bewustzijn onder inwoners over belangrijke thema’s zoals gezondheid, welzijn en toekomstbestendig wonen. Het doel is om iedereen de kennis en middelen te bieden die nodig zijn om geïnformeerde keuzes te maken die niet alleen hun eigen leven verbeteren, maar ook een positieve impact hebben op de gemeenschap als geheel.
Een van de sleutelaspecten van deze programmalijn is het stimuleren van een actieve deelname aan de gemeenschap. Dit omvat het bevorderen van vrijwilligerswerk, het deelnemen aan buurtinitiatieven en het ondersteunen van lokale ondernemingen. Door het aanmoedigen van deze actieve betrokkenheid, versterken we de sociale cohesie en bouwen we aan een ondersteunend netwerk waarbinnen inwoners elkaar kunnen helpen en inspireren. Bovendien leggen we een sterke nadruk op digitale inclusie en het vergroten van digitale vaardigheden, waardoor inwoners beter toegang krijgen tot informatie, diensten en kansen.

Door gezamenlijk in te zetten op
bewustwording en gedrag, maken we de
gemeente sterker, gezonder en veerkrachtiger.

Het succes van ‘Bewustwording & Gedrag’ ligt in de handen van de hele gemeenschap. Samenwerking tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners is essentieel om de doelstellingen te bereiken. We nodigen iedereen uit om bij te dragen aan dit initiatief, of het nu gaat om het delen van kennis, het bieden van ondersteuning of het initiëren van projecten die bijdragen aan ons gezamenlijk welzijn. Door gezamenlijk in te zetten op bewustwording en gedrag, maken we de Hoeksche Waard sterker, gezonder en veerkrachtiger.

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag over Samen!, de projecten en/of de programmalijnen?
Neem contact met ons op en ontdek hoe je een actieve rol kunt spelen.

Mariëlle Hornstra

Programmamanager
T 088 – 647 36 47
E mariellehornstra@samenmeervoorelkaar.nl

Downloads

Op de hoogte blijven?

Met onze nieuwsbrief ontvang je altijd als eerste de berichten over de laatste ontwikkelingen.