contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Infrastructuur

Veel oplossingen voor problemen in de zorg liggen in andere domeinen. Een geschikte woning en een prettige woonomgeving kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat mensen hulp nodig hebben. Of een ontmoetingsplek in het dorp, waar je mensen leert kennen die je kunnen helpen als je zelf niet alles meer kunt, helpt de druk op professionele zorg te verlichten.

We hebben andere woontypes nodig in de Hoeksche Waard. 

Om het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig blijven wonen, hebben we andere woontypes nodig in de Hoeksche Waard. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de afstand tussen zelfstandig wonen en intramurale zorg kleiner maken. En door slim gebruik te maken van de sociale omgeving, is er minder snel professionele hulp nodig.

 

De projecten in de programmalijn Infrastructuur zijn erop gericht die innovatieve woonvormen mogelijk te maken. Dat doen we samen met inwoners en mantelzorgers. We starten in ieder dorp minimaal één initiatief voor één project dat sociale netwerken helpt versterken en benutten.

 

Daarnaast realiseren we woningen in de buurt van intramurale zorglocaties. Zo kunnen inwoners die zorg nodig hebben, toch langer zelfstandig blijven wonen. En door te werken aan een ontmoetingsplek in ieder dorp, ondersteunen we inwoners om actief mee te blijven doen in de samenleving. Tot slot zetten we in op handige hulpmiddelen, zoals een druppelbril of digitale beeldzorg. Zo houden inwoners langer regie over hun eigen leven.

Wilt u meer informatie?

Meer weten over onze programmalijn ‘Infrastructuur? Neem contact met Margriet de Lange, programmamanager infrastructuur:

Margriet de Lange

Programmamanager
T 088 – 647 36 47
E margrietdelange@samenmeervoorelkaar.nl

Op de hoogte blijven?

Met onze nieuwsbrief ontvang je altijd als eerste de berichten over de laatste ontwikkelingen.