contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Privacyverklaring

 

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u gegevens aan ons verstrekt. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

voor- en achternaam
geslacht
geboortedatum
geboorteplaats
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres

 

Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens gelden strikte wettelijke regels.

 

Doelen
Wij verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. Wij kunnen de persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken voor het beoordelen van uw aanvraag, voor het versturen van een nieuwsbrief, voor (telefonisch) contact of om u te informeren over wijzigingen van diensten.

 

Bewaartermijn
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. Met deze derden maken wij hierover schriftelijke afspraken met inachtneming van geldende wet- en regelgeving.

 

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

 

Rechten van betrokkenen
Wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken, kunt u een aantal rechten bij ons uitoefenen. Het gaat daarbij om de volgende rechten:

inzage in uw persoonsgegevens
uw persoonsgegevens corrigeren
uw persoonsgegevens laten verwijderen
toestemming intrekken voor het gebruikmaken van uw persoonsgegevens
verwerking van uw persoonsgegevens beperken
bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens

 

U kunt één van deze rechten inroepen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij:

Gemeente Hoeksche Waard
O.v.v. Samen! – AVG
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

Het is hierbij belangrijk dat u aangeeft op welk recht u zich wilt beroepen, en dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat uw verzoek echt betrekking heeft op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

 

Vraag/klacht
Voor vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (”AVG”) en privacy kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@samenmeervoorwelkaar.nl, onder vermelding van “AVG/privacy”.