contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Implementatie oogdruppelen met projectgroep Gezamenlijk op Pad

calendar_today mei 22, 2024
category Nieuws
person Redactie

De projectgroep Gezamenlijk op Pad werkt aan de implementatie van zelfstandig oogdruppelen in de Hoeksche Waard. Daarbij laten zij zich inspireren door koplopers in Noord-Brabant. Een collectief van partijen in de Brabantse ouderenzorg onder de naam Samen Richting Geven ontwikkelde een toolbox met allerlei ondersteunende middelen om oogdruppelen anders vorm te geven. Deze toolbox mogen we in de Hoeksche Waard ook gebruiken, waardoor de projectgroep sneller meters kan maken.

Uitnodiging KLEP lunch

Ook bezocht de werkgroep het Mantelzorgplein van het Amphia Ziekenhuis, wat allerlei praktische ideeën heeft opgeleverd voor ondersteuning bij het zelfstandig leren oogdruppelen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande zorg- en welzijnsinfrastructuur.

 

De komende maanden wordt de nieuwe werkwijze samen met inwoners en andere betrokken partijen verder getest, zodat deze in het najaar breed geïmplementeerd kan worden. Belangrijk daarbij is dat we als organisaties allemaal dezelfde boodschap uitdragen: oogdruppelen kunt u zelf. Na de zomer start daarom de communicatie met inwoners en professionals. Ook nemen we deze boodschap mee in de bewustwordingscampagne De Goede Nieuwe Tijd.

Belangrijk is dat we als organisaties allemaal dezelfde boodschap uitdragen: oogdruppelen kunt u zelf.

In de eerstvolgende nieuwsbrief na de zomer delen we hier meer over. Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met Marielle Hornstra. Meer weten over de aanpak in Brabant? De podcast Zorgen voor de Zorg maakte er een aflevering over.