contrast

Contrast
verhogen

text_increase
Vergroot
tekst

Aansluiten bij de energie in de samenleving

calendar_today mei 12, 2024
category Nieuws
person Redactie

Met zijn allen komen we steeds meer op stoom om de uitvoeringsagenda Wonen, Welzijn en Zorg handen en voeten te geven. Met twaalf projecten en een goedgekeurde begroting kunnen we dit jaar echt meters maken. In deze nieuwsbrief laten we een paar hoogtepunten zien van de vorderingen die we hebben gemaakt.

Robin Heij – Voorzitter van de WWZ-alliantie

Deze twaalf projecten vormen een hele mooie aanzet om de uitdagingen waar we voor staan samen op te lossen. Onze samenwerking is vruchtbaar. En tegelijkertijd kunnen we niet zonder de inzet van onze inwoners en professionals. Het is dan mooi om te zien dat inwoners zich inzetten voor hun omgeving. Het gemeenschapshuis in Goudswaard bijvoorbeeld, dat helemaal door en voor inwoners is opgezet.

Zonder de energie van onze inwoners, gaan we de uitvoeringsagende nooit realiseren.

Bij die energie sluiten we graag aan. Soms kan een klein zetje dan voldoende zijn om het balletje te laten rollen. Zo mocht ik eind maart de Slimotheek openen. Daar kunnen alle Hoeksche Waarders digitale hulpmiddelen lenen om thuis uit te proberen. Deze hulpmiddelen zijn voor inwoners en professionals ook te bekijken in de SlimLanger Thuis Woning. Deze hulpmiddelen kunnen inwoners helpen hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te bevorderen. Mantelzorgers, naasten en professionals kunnen zo ondersteund en ontlast worden door de inzet van deze technische hulpmiddelen.

Zonder de energie van onze inwoners, gaan we de uitvoeringsagenda nooit realiseren. Maar het vraagt ook ietsvan ons als professionals. Dat we eerst kijken naar wat iemand zelf kan, dan wat iemand kan met hulp van eenmantelzorger of de omgeving, vervolgens wat iemand kan met hulpmiddelen en – pas als laatste – welkeprofessionele ondersteuning nodig is.

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag over Samen!, de projecten en/of de programmalijnen?
Neem contact met ons op en ontdek hoe je een actieve rol kunt spelen.

Margriet de Lange

Programmamanager
T 088 – 647 36 47
margrietdelange@samenmeervoorelkaar.nl